Naruto Style
Seja Bem Vindo ao Naruto-Style
Registra-Se o/

Bom Jogo Brother/Sister o/

Ficha do Shinobi do Lucca Uchiha

Jounin|Konoha
Jounin|Konoha

Vila oculta de Konoha Vila oculta de Konoha
Manda Manda
Sasuke Uchiha
Mangekyou Sharingan | Sasuke Mangekyou Sharingan | Sasuke
Nenhum
Nenhum
Gobi no Irukauma (5 Caudas)
100/100
 (100/100)
100/100
 (100/100)
Elementos Primarios

Raiton

Katon

Fuuton

Doton

Suiton

Elementos do Shinobi
Sim SimSimSimSim
Elementos Secundarios

Puraton

Kage

Otto

Futton

Youton

Hyouton

Suna

Elementos do Shinobi
       
Kusanagi-Sasuke Kusanagi-Sasuke