Naruto Style
Seja Bem Vindo ao Naruto-Style
Registra-Se o/

Bom Jogo Brother/Sister o/

Ficha do Shinobi do teu 24

Genin|kumo
Genin|kumo

Nenhum
Vila oculta de Kumo Vila oculta de Kumo
Ninken Ninken
kakashi
Mangekyou Sharingan|Kakashi Mangekyou Sharingan|Kakashi
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum
1000/1000
 (1000/1000)
1000/1000
 (1000/1000)
Elementos Primarios

Raiton

Katon

Fuuton

Doton

Suiton

Elementos do Shinobi
SSSSS
Elementos Secundarios

Puraton

Kage

Otto

Futton

Youton

Hyouton

Suna

Elementos do Shinobi
NNNNNNN
nenhum